Medlemskab

Medlemsskab af Shorin-Ryu Danmark

Som udgangspunkt kan alle foreninger, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke Karate, optages i Shorin-Ryu Danmark.

Opfylder du Shorin-Ryu Danmarks kriterier for medlemskab, kan Shihankai godkende en associeringsperiode på 2 år. Endelig optagelse besluttes på førstkommende generalforsamling efter associeringsperiodens udløb.

Associerede foreninger / enkeltpersoner kan deltage i alle forbundets aktiviteter, men har ikke repræsentations- og stemmeret på generalforsamlingen.

Foreninger

Indmeldelsesgebyr
800,-
Dækker de udgifter der er forbundet med at få behandlet en ansøgning. Gebyret kan ikke refunderes.
Årlig klubkontingent
1.000,-
Kontingentet forfalder til betaling hvert år i januar.
½ årlig medlemslicens
100,-
Medlemslicenser for hvert medlem af foreningen fornyes ½ årlig i januar og august.

Enkeltpersoner

Indmeldelsesgebyr
400,-
Dækker de udgifter der er forbundet med at få behandlet en ansøgning. Gebyret kan ikke refunderes.
Årlig kontingent inkl. medlemslicens
350,-
Kontingentet forfalder til betaling hvert år i januar. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse.

Gradueringer

Dangraduering
650,-
Uanset dangrad.
Kyugraduering
50,-
Uanset kyugrad.